Кодекс честі управителів ОСББ

Управитель ОСББ повинен:


 1. Діяти в межах діючого національного законодавства,  статуту ОСББ, стандартів, а також в інтересах мешканців будинку.

 2. Безперервно підвищувати рівень свої обізнаності сучасних методах, технологіях, змінах в законодавстві; вдосконалювати навики керівника (топ менеджменту).

 3. Утримуватися в заявах та повідомленнях від неточностей та відомостей, що вводять в оману; свідомо не перекручувати факти.

 4. Брати на себе тільки ті зобов'язання, які вони можуть виконати з професійною компетентністю.

 5. Проявляйте належну увагу в здійсненні планування і контролю поточних робіт.

 6. Прозоро вести діяльність уникаючи конфлікту інтересів, а також обирати постачальників послуг без фаворитизму та особистої вигоди.

 7. Письмово (документально) підтверджувати будь-які компенсації, грошові суми або іншій форми винагород; надаавати вільний доступ мешкацям будинку до даної інформації.

 8. Гарантувати, що співвласники будинку отримують своєчасні повідомлення  відповідно до вимог статуту, а також юридичні документи, щоб захистити своє право на апеляцію.

 9. Розкривати клієнту ступінь вірності або іншої договірної обов'язкове страхування

 10. Демонструвати правлінню та співвласникам будинку ступінь вірності, а також адекватну бажану оплату праці.

 11. Чесно звітуватися про використані кошти, та повертати співвласникам залишок невикористаних коштів, або спільно вирішувати їх подальше використання.

 12. Зберігати конфіденційність про співвласників будинку, та інших будинків, де доводилося працювати.

 13. Утримуйтеся від критики направленої на конкурентів і їх ділової практики; Дійте в інтересах співвласників будинку; Підтримуйте професійні відносини з іншими колегами.

 14. Поводитися в професійній манері в рамках своєї зайнятості.

 15. Не брати участі в будь-якій формі фіксації цін або анти-конкуренції.

 16. Не використовуйте у власних цілях обладнання та матеріали, які вважаються власністю співвласників будинку без письмового дозволу. 

Такий кодекс честі пропагує Асоціація спільнот США
Доповніть перелік власними пунктами в коментарях у ФБ!