Про проект

Реалізація політики управління відходами в країнах Східного партнерства відповідно до Угоди про асоціацію (Молдова, Грузія та Україна).

Загальна мета (ціль) проекту:

З набуттям чинності Угоди про асоціацію в Грузії, Молдові та Україні, нова програма реформ була поставлена для цих країн. Угода про асоціацію встановлює спеціальні вимоги для країн Східного партнерства в галузі охорони навколишнього середовища і, зокрема, в галузі поводження з відходами.

Незважаючи на те, що всі три країни знаходяться на різних стадіях розвитку, проте згадана тема є однією з найбільш важливих для всіх, з огляду на те, що відходи є основним джерелом забруднення навколишнього середовища.

Відходи також розглядаються як не тільки екологічною, а й соціально-економічною проблемою, яка істотно впливає на якість життя населення в цих країнах. Підтримка сталого розвитку спільнот неможливо без вирішення питань, пов'язаних з відходами.

Виконання цього завдання багато в чому залежить від місцевої влади, а також від інших зацікавлених сторін. Варто зазначити, що Порядок денний 2030 також зосереджується на муніципальних питаннях поводження з відходами та зниження їх впливу на здоров'я населення і навколишнє середовище.

Проте, реальність показує, рівень залучення різних зацікавлених сторін, як і раніше досить низький, так само як і рівень обізнаності щодо того, що очікується від суспільства в галузі поводження з відходами, також і політика ЄС з цих питань також низький. Ця проблема особливо актуальна на муніципальному рівні. Різні спроби були зроблені в Молдові, Україні та Грузії, щоб поліпшити управління відходами, шляхом введення роздільного збору твердих побутових відходів, шляхом переробки різних фракцій відходів, за рахунок поліпшення інфраструктури поводження з відходами.

Проте, ці спроби є дуже низькими, хоча вимоги Угоди в цій області для 3-х країн дуже високі, і вони безпосередньо пов'язані з залученням населення до ланцюжку вдосконалення управління відходами.

Таким чином, цей проект стосується визначення рівня реалізації Угоди в галузі поводження з відходами в трьох розглянутих країнах і залучати великі кола населення, щоб отримати обізнаність про процес інтеграції країн Східного партнерства в ЄС і які кроки, які необхідно зробити відповідно до Угоди для поліпшення управління відходами в цих країнах, зменшити вплив на навколишнє середовище і здоров'я населення та принести вигоди шляхом трансформації менталітету всіх зацікавлених сторін в тому, щоб відходи тільки в якості вторинної сировини, які могли б бути повторно використані і інші, з яких товари можуть бути зроблені, робочі місця можуть бути створені і тільки ті фракції відходів, які є небезпечними досягне відповідно розташованих сміттєзвалищ (побудований відповідно до стандартів ЄС).


Наступні завдання проекту повинні бути встановлені для досягнення мети проекту:

1. Зробити свій внесок у просування реформ в країнах Східного партнерства в галузі охорони навколишнього середовища, яка охоплюється, зокрема, в галузі сталого розвитку (поліпшення управління відходами).

2. Для зміцнення регіональної перспективи серед Молдови, України та Грузії у сприянні

здійснення Угоди про асоціацію з ЄС між цими країнами та ЄС.

3. Підвищення рівня інформованості цільових груп та інформування їх про вимоги в галузі поводження з відходами відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС і Молдовою, Україною та Грузією, вигоди від реалізації Угоди в цій сфері.

Проект реалізується за підтримки Європейського союзуМіністерством закордонних справ Республіки Чехія і Національного фонду за демократію консорціумом з організацій країн Східного Європейського партнерства: Національний екологічний центр (Молдова), Міжнародний центр бізнесу та економічного розвитку (Грузія), Громадська організація “Гарні справи” (Україна).